Cookieverklaring

1. Cookies

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op uw lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: er zijn technische cookies (bijvoorbeeld voor het bijhouden van taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies die verlopen na één sessie) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op het internet volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden). 

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten. 

Urbani is een s.a., gevestigd in België en volgt bijgevolg de Belgische wetgeving inzake cookies.

2. Doel en nut van cookies 

Urbani s.a. wil elke bezoeker van het platform/de website zo goed mogelijk informeren over zijn rechten onder de Belgische wetgeving inzake cookies, en over welke cookies Urbani s.a. gebruikt. Door het platform/de website te gebruiken gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen Urbani s.a. om uw bezoek aan het platform/de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera) en om u meer relevante diensten te tonen. 

Als u het platform/de website van Urbani s.a. wil consulteren, is het aan te raden dat de technische instellingen voor cookies ingeschakeld worden. Zonder ingeschakelde cookies kan Urbani s.a. geen probleemloos bezoek op het platform/de website garanderen. Indien u de cookies liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen. 

Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan ons platform/onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren en om u specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn.

3. Soorten cookies gebruikt door Urbani s.a.

We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:

Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies: 
Deze cookies zijn nodig om het platform/de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).

Niet-essentiële cookies: 
Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om het platform/de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.

  • Functionele cookies:
    Deze cookies stellen het platform/de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.
  • Analytische cookies:
    Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van ons platform/onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door het platform/de website verplaatsen.

Wij gebruiken enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

Functionele cookies gebruikt door Urbani : Twee cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden - Bewaartermijn: 2 uur.
Analytische cookies gebruikt door Urbani : Eén cookie - Bewaarperiode: 1 jaar (Google Analytics).

4. Beheer van de cookies

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in uw webbrowser. Als u de website van Urbani wilt raadplegen, is het raadzaam om cookies in te schakelen. Het staat u echter vrij om cookies in uw browserinstellingen uit te schakelen als u dat wenst. 

Om cookies in of uit te schakelen, moet u uw browserinstellingen wijzigen (via het tabblad "voorkeuren" of "opties"). De volgende links geven u meer informatie over hoe u uw cookies kunt beheren. U kunt ook het "help"-tabblad van uw browser raadplegen.

Hoe cookies verwijderen en beheren in Internet Explorer
Hoe cookies verwijderen en beheren in Mozilla Firefox
Hoe cookies verwijderen en beheren in Chrome
Hoe verwijder en beheer je cookies in Safari

5. Rechten van de bezoekers

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken, heeft u als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Als betrokkene kan u volgende rechten uitoefenen:

  • Recht op verzet: Indien er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kan men zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens.
  • Recht op toegang: Iedere betrokkene die zijn identiteit bewijst, beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën van gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.
  • Recht op verbetering: Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkene steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden.

Mocht u na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan u steeds contact opnemen via .